Een druk leven is niet hetzelfde als een vol leven. Bij een vol leven kun je vanuit overzicht en met rust in het leven staan. Uit onderzoeken rondom geluk komt naar voren dat geluk onder andere bepaald wordt door twee aspecten: pleasure en purpose. Je hebt...